Connect with us

Actualitate

Aiud: Primirea solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional

Published

on

Anunț Direcția de Asistență Socială

Începând cu data 07.09.2020, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Studiu: câți părinți doresc revenirea la cursurile față în față?

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021 de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Normele de igienă privind unitățile de învățământ

Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

  • să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Aiud;
  • venitul lunar net pe membru de familie, realizat în luna iulie a acestui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, respectiv 1.115 lei, pentru copiii din învățământul primar/gimnazial;
  • venitul lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a acestui an, este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 284 lei, pentru copiii din învățământul preșcolar;
  • să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 07.09.2020 – 11.09.2020 la sediul Direcției de Asistenţă Socială a Municipiului Aiud, din Aiud, str. Unirii, nr. 8A, însoţite de actele doveditoare.

Incendiu izbucnit la un depozit, în loc. Șona

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud actualizează lunar lista destinatarilor finali și o înaintează Instituției Prefectului – Județul Alba. Ca atare, sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

Menționăm că suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.

Cererea însoțită de actele doveditoare poate fi transmisă și electronic la următoarea adresa de e-mail: [email protected] și poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei Municipiului Aiud, www.aiud.ro.

De asemenea, informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numerele de telefon: 0258862313 și 0372717596.

Birou Comunicare și Relații Publice

Facebook

Urmăreşte-ne pe YouTube

Fapte şi Vorbe

Social

Ultimele comentarii

Sănătate

Locuri de muncă în Alba Iulia