Connect with us

Actualitate

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor la Cugir

Published

on

cugir ajutor

Dosare pentru stabilirea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței şi a suplimentului pentru energie

Primăria orașului Cugir, prin Serviciul Public de Asistență Socială Cugir, demarează începând cu data de 01.11.2021, activitatea de primire a dosarelor pentru stabilirea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței şi a suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a Hotărârii nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021;

  1. Cine poate beneficia de aceste forme de sprijin;

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței doar persoanele singure sau familiile care:

– locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;

– realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;

-nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei” (clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, mai mult de un autoturism şi/sau motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani, terenuri de împrejmuire a locuinţei, curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000mp în zona rurală, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3.000 lei etc.);

S-a împușcat în piept, în timpul serviciului

– au calitatea de titulari de ajutor, calitate se se regăsește în următoarele situații:

– proprietar al locuinței

– succesorul de drept al proprietarului locuinţei

– persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie

– titular de contract de închiriere, comodat, concesiune

– alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere

– reprezentant legal al persoanei singure care nu  are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

– sunt beneficiari de venit minim garantat sau alocatie de sustinere a familiei;

Modernizarea drumului ce leagă Cugirul de județul Hunedoara

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale.

Calculul veniturilor familiei se face fără a lua în considerare următoarele surse: ajutorul social, alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap, bursele şcolare, stimulentul educaţional (tichetul de grădiniţă), sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, sumele ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar în situaţii excepţionale, sumele primite de beneficiarii de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

  1. Procedura de solicitare a ajutoarelor

Pentru ajutorul de încălzire cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi/ petrolieri, formularele (conform anexei nr. 2 si 3 din HG nr. 1073/2021) vor fi puse la dispoziția solicitanților de către Primăria Cugir (la sediul propriu) și prin Serviciul Public de Asistență Socială Cugir (la toate sediile si punctele de lucru), sau pot fi descărcate de pe site-ul www.primariacugir.ro,

Depunerea cererilor-declaraţii însotite de actele doveditoare, se face o singură dată la începutul sezonului rece, respectiv începând cu data de 01.11.2021 până la data de 20.11.2021, pentru a beneficia pentru întreg sezonul rece (noiembrie 2021 – martie 2022). Solicitarea acestor ajutoare se poate face pe tot parcursul sezonului rece, iar acordarea drepturilor cuvenite se face începând cu luna depunerii cererii, cu condiţia ca această să fie înregistrată până pe data de 20 a lunii, respectiv cu luna următoare, dacă documentele se depune după data de 20 a lunii.

Proiect de Mobilitate urbană durabilă la Cugir

Un titular are dreptul legal la un singur ajutor de încălzire, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri) şi la suplimentul de energie acordat cumulat în funcţie de sursele de furnizare  a energiei utilizate în locuinţă.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei însoțită de actele doveditoare, se depun individual la Serviciul Public de Asistență Socială Cugir, începând cu data de 01.11.2021, la sediile Serviciului Public de Asistență Socială Cugir, respectiv la următoarele locații, respectându-se criteriul cel mai apropiat punct de lucru de domiciliul solicitantului :

  1. Sediul SPAS Cugir, din strada 21 Decembrie 1989, nr. 3, luni-miercuri și vineri între orele 9-16, iar joi între 9-18; 
  2. Sediul Centrului Comunitar Baia socială din Cugir, str. Gh. Asachii, nr. 11, zilnic intre orele 9-16;
  3. Sediul Centrului Multifunctional pentru Persoane Vârstnice din str. 21 Decembrie 1989, nr. 47, zilnic intre orele 9-16;
  4. Sediul Serviciului Taxe si Impozite locale, etajul 2, din str. Victoriei, nr.9, zilnic între 9-15.30.
  5. Sediul Centrului Multifunctional Vinerea din loc Vinerea, str. Morilor, nr.5B, zilnic între 9-16.

Informaţii suplimentare se pot obţine la următoarele numere de telefon: 0258750764 – SPAS, 0788628173 – punct Taxe si impozite, 0788619188/0258750370 – Baia socială, 0788628174- Centrul Multifunctional, 0358407342 – Centru Vinerea.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dacă aţi fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o ştire, puteţi lua legătura cu noi pe e-mail, pe WhatsApp, pe contul nostru de Facebook sau prin formularul online.

Facebook

Urmăreşte-ne pe YouTube

Fapte şi Vorbe

Social

Ultimele comentarii

Sănătate

Locuri de muncă în Alba Iulia