Connect with us

Actualitate

APA CTTA Alba: Licitație pe SEAP de 3,2 milioane de euro

Published

on

apa-ctta-alba

În Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP publicat pe S.E.A.P. anuntul de participare la procedura de licitatie deschisa pentru contractul de
AB3-CS2.

AB3-CS2 ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR, cu denumirea de plan ‘PROGRAM ACHIZITII PROIECT “REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APA SI APA UZATA ÎN JUDETUL ALBA, 2014 – 2020” ‘

Obiectul contractului il reprezinta servicii de ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR, conform cerintelor din Caietul de Sarcini.
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR

Activitatile vizeaza implementarea corespunzatoare a contractului de servicii conform cerintelor Caietului de Sarcini, astfel:
Durata estimata a contractului este de 75 luni si cuprinde urmatoarele activitati:
Activitatea 1: Asistenta acordata de Supervizor in faza de pre-constructie, incluzand: mobilizarea; elaborare proceduri de supervizare (Manual); elaborare Manual Asigurarea Calitatii; asistenta in obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor, etc; stabilirea unui mecanism de comunicare dintre prestatorul de servicii si UIP;
Asistenta in faza de constructie, incluzand:
– Coordonarea activitatilor de proiectare ale Antreprenorului si verificarea documentatiilor;
– Verificarea si coordonarea programului de executie al Antreprenorului;
– Verificarea sistemului de asigurare a calitatii al Constructorului;
– Asistenta tehnica in calitate de “Diriginte de Santier” conform prevederilor Legii 10/1996,
– Organizarea si conducerea sedintelor de lucru saptamanale / lunare cu constructorul
– Inspectia santierelor;
– Analiza Situatiilor de plata ale Antreprenorilor, pregatirea Certificatelor de plata;
– Întocmirea Ordinelor de modificare, negocieri cu Antreprenorii privind ordinele de modificare;
– Aprobarea propunerilor Constructorului pentru probe la terminarea lucrarilor si validarea rezultatelor probelor;
– Inspectii, Verificari, Certificate, si listele de defecte;
– Consilierea Beneficiarului privind recuperarea creantelor si solutionarea litigiilor contractuale cu constructorul;
– Verificarea si aprobarea documentelor premergatoare Receptiei Lucrarilor desenelor post executie;
– Verificarea si aprobarea Manualelor de intretinere si operare;
– Verificarea si aprobarea programului de instruire a Antreprenorului;
– Organizarea sistemului de arhivare.

Asistenta in faza de post-constructie, incluzand: inspectii regulate ale lucrarilor in perioada de notificare a defectelor; eliberarea certificatului privind remedierea defectelor si privind performanta constructiei; receptia finala a lucrarilor; intocmirea Raportului Final.

Valoarea estimata a contractului este de: 14.727.399 RON si nu include sumele reprezentand ,,cheltuieli diverse si neprevazute’’.
Valoarea estimata fara TVA: 14,727,399 RON

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare, in conformitate cu prev. art.41 si 42 din HG 394/2016, in cuantum de 147.270,00 lei. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei prin virament bancar, aceasta trebuie virata in contul SC APA CTTA SA Alba nr. RO82 RNCB 0003 0211 8293 0001 deschis la BCR Suc. Alba Iulia. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contributie UE – Fondul de Coeziune 76.03%; Contributie publica nationala – Buget de Stat 11.63%; Contributie locala-Buget local 1.79%, Contributie Entitate Contractanta 10.55%

Capacitatea economica si financiara: media cifrei anuale de afaceri globala, din ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) trebuie fie de minim 14.727.300,00 RON.

In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Din punct de vedere tehnic, operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada experientei similare, respectiv sa dovedeasca faptul ca in ultimii 5 ani, impliniti la data limita de depunere a ofertelor, au dus la bun sfarsit activitati/ servicii similare obiectului contractului sau de o complexitate comparabila cu cele ce fac obiectul acestuia, constand cel putin in asistenta tehnica pentru supervizarea/ supravegherea lucrarilor, in valoare cumulata de minim 14.700.000,00 RON fara TVA.

Ca si criteriu de atribuire, pretul ofertei constituie un puctaj de 30 %, de altfel ca si experietna prodesionala 30%.

Deschidere a ofertelor se va face la data de 23.03.2018, ora 18:00

Taxa auto 2018. Care vor fi cele mai afectate mașini

Facebook

Urmăreşte-ne pe YouTube

Fapte şi Vorbe

Social

Ultimele comentarii

Sănătate

Locuri de muncă în Alba Iulia