Connect with us

Actualitate

Curtea de Apel Alba Iulia şi instanţele din circumscripţia teritorială își vor relua gradual activitatea

Published

on

curtea de apel alba

Programul de lucru cu publicul la birourile registratură, arhivă şi informare şi relaţii publice

Având în vedere faptul că starea de urgenţă pe teritoriul României urmează să înceteze începând cu data de 15.05.2020, văzând prevederile Hotărârii nr. 734/12.05.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii și necesitatea organizării activității curţii de apel şi a instanţelor din circumscripţia teritorială pentru revenirea treptată la situaţia de normalitate prin luarea în considerare totuşi a situaţiei de criză generată de pandemia de COVID 19, prin decizia Președintelui Curții de Apel Alba Iulia nr.40/12.05.2020 s-au stabilit în principal următoarele măsuri:

 1. DISPOZIȚII GENERALE:

Începând cu data de 15.05.2020, Curtea de Apel Alba Iulia şi instanţele din circumscripţia teritorială vor relua gradual activitatea de înfăptuire a justiţiei.

Programul de lucru cu publicul la birourile registratură, arhivă şi informare şi relaţii publice va fi următorul:

-Registratura: luni-vineri, 9-13.30;

-Arhiva: luni-vineri, 9-14;

-Biroul de informare şi relaţii publice luni-vineri, 9-14;

Pentru informaţii şi relaţii telefonice privind dosarele înregistrate pe rolul instanţei, programul birourilor registratură, arhivă şi informare şi relaţii publice este: luni-vineri, 8-16.

Prezentele dispoziții se aplică în perioada 15.05.2020-31.08.2020, atât curţii de apel cât şi instanţelor din circumscripţie, în măsura în care nu au adoptat reguli proprii şi în condiţiile în care particularităţile instanţelor şi specificul activităţii o permit.

Mită la Romgaz: 200.000 de euro pentru aprobarea cumpărării unui teren

 1. ACCESUL, CIRCULAȚIA ȘI STAȚIONAREA ÎN PALATUL JUSTIȚIEI

Începând cu data de 15.05.2020 accesul în sediul Curţii de apel Alba Iulia (Palatul Justiţiei) se realizează prin folosirea celor trei căi de acces:

-intrarea principală, situată în Piaţa I.I.C Brătianu (exclusiv pentru accesul personalului);

-intrarea secundară, situată pe strada Tribunalului (exclusiv pentru accesul publicului)

-intrarea terţiară, situată la etajul II al clădirii (exclusiv pentru accesul procurorilor şi al personalului parchetului).

Accesul avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, interpreţilor, părţilor, participanţilor şi publicului va fi permis pe intrarea secundară.

Accesul în Palatul Justiţiei se va realiza cu respectarea distanţei sociale de minimum 1.5 m.

Indiferent de calitatea persoanei şi de calea de acces, principală sau secundară, toate persoanele care intră în sediul Palatului Justiţiei vor fi testate cu scanerul termic în vederea stabilirii temperaturii corporale. Efectivele de pază nu vor permite accesul în clădire persoanelor a căror temperatură corporală depăşeşte valoarea de 37.5 grade, la două testări consecutive, efectuate la interval de 5 minute şi nici persoanelor care prezintă simptome de viroză, gripă sau răceală și vor înştiinţa de îndată preşedintele instanţei sau, după caz, preşedintele completului de judecată despre această situație. Accesul în clădire nu va fi permis persoanelor care refuză testarea în vederea stabilirii temperaturii corporale.

Accesul în sediul Palatului Justiţiei va fi permis exclusiv persoanelor care poartă măşti de protecţie facială sau produse înlocuitoare care să acopere nasul şi gura. Efectivele care asigură paza sediului instanţei, indiferent de calea de acces la care sunt amplasate, vor refuza permiterea accesului persoanelor care nu poartă mască de protecţie facială/produs înlocuitor care să acopere nasul şi gura.

Accesul în clădire al avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, părţilor, participanţilor şi publicului va fi permis cu cel mult 15 minute înaintea intervalului orar destinat apelării cauzei iar la compartimentele publice cu respectarea intervalului orar de lucru cu publicul.

Lista cauzelor aflate pe rolul instanței, cuprinzând intervalul orar, sala şi etajul, va fi postată în ziua anterioară şedinţei de judecată pe portalul instanţei şi pe pagina de Facebook.

Jandarmul din postul de pază va chestiona fiecare persoană care doreşte accesul în sediul Palatului Justiţiei cu privire la numărul cauzei în care este implicată sau cu privire la biroul (registratură, arhivă, informare şi relaţii publice) la care doreşte accesul.

CCR: Amenzile din starea de urgență, NECONSTITUȚIONALE

Pentru depunerea cererilor şi actelor de orice natură sau pentru studiul dosarelor, accesul la birourile registratură sau arhivă va fi etapizat, prin grija persoanelor însărcinate cu paza sediului instanţei. La biroul arhivă, grefierul arhivar va gestiona fluxul de persoane astfel încât între persoanele aşezate la masa de studiu să fie un loc liber. La biroul registratură, grefierul registrator va gestiona fluxul de persoane astfel încât în interiorul biroului să fie prezentă o singură persoană.

Staţionarea în sediul instanţei este permisă doar pe durata de timp necesară desfăşurării activităţii în care persoana este implicată.

 1. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE JUDECATĂ

În perioada 15-22.05.2020, sub îndrumarea preşedinţilor de secţie, toate completurile din cadrul curţii de apel vor lua măsurile necesare pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor în procesele a căror judecată a fost suspendată de plin drept pe durata stării de urgenţă. Cauzele care au termen de judecată deja stabilit după data de 15.05.2020, fiind informate părțile prin citații emise anterior stării de urgență, se vor judeca la data stabilită urmând să fie actualizată eventual, după caz, doar locația și intervalul orar de desfășurare.

Pentru evitarea aglomerării sălilor de judecată, completurile de judecată vor dispune orice măsură consideră necesar pentru stabilirea de ore diferenţiate în vederea judecării cauzelor. Astfel de măsuri vor fi luate inclusiv în cauzele în care termenul de judecată este stabilit la o dată ulterioară zilei 15.05.2020 şi nu mai este posibilă încunoştinţarea în scris a părţilor.

Recomandăm tuturor persoanelor care au termene de judecată în perioada următoare să consulte prin intermediul portalului sau paginii de Facebook a instanței intervalul orar stabilit pentru fiecare cauză în parte.

Intervalele orare stabilite vor începe cu ora 9.00, vor fi de maxim 1 oră şi vor continua până la epuizarea cauzelor din cuprinsul listei de şedinţă. Numărul cauzelor stabilite într-un interval orar poate fi diferit în funcţie de aprecierea completului în legătură cu intervalul de timp necesar dezbaterii uneia sau alteia dintre cauze.

Completul de judecată, la stabilirea numărului de cauze care se vor judeca în fiecare interval orar, va lua în considerare şi perioada de timp necesară pentru aerisirea şi dezinfectarea sălii de judecată, 15 minute.

Aceeaşi perioadă de timp, 15 minute, va fi avută în vedere de complet ca fiind necesară pentru accesul în sală al avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, părţilor, participanţilor şi publicului, implicaţi în soluţionarea cauzelor din următorul interval orar.

Citarea părţilor la judecată se va face cu indicarea următoarelor menţiuni: intervalul orar în care a fost fixată dezbaterea cauzei; înscrisurile pe care intenţionează să le depună vor fi transmise anterior termenului de judecată prin e-mail sau fax; posibilitatea completării cererii de acces la dosarul electronic şi de exprimare a acordului pentru comunicarea actelor în format electronic, cu indicarea site-ului Curţii de Apel Alba Iulia de unde poate fi descărcată cererea şi prezenţă obligatorie/prezenţă neobligatorie sau că pot solicita judecarea cauzei în lipsă.

Completul de judecată va lua toate măsurile necesare astfel încât dezbaterea cauzelor să nu depăşească intervalul orar fixat. Dacă se impune lăsarea unei cauze la a doua strigare, aceasta va fi apelată la finalul intervalului orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă.

Ascultarea sau participarea la judecată a persoanelor private de libertate se va face prin videoconferinţă, cu respectarea prevederilor legale incidente în materie.

Preşedinţii de secţie şi de instanţe vor stabili, dacă este necesar, proceduri detaliate pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor şi vor soluţiona, prin ordine de serviciu, orice dificultate apărută în activitatea completurilor de judecată în aplicarea prezentei decizii.

Curtea de Apel Alba Iulia adresează rugămintea către toate persoanele implicate în activitatea judiciară și care urmează să fie prezente la sediul instanței, să respecte cu strictețe intervalele orare pentru care sunt programate cauzele în care sunt implicate, pentru a reuși astfel să respectăm în mod corespunzător cu toții, măsurile de protecție sanitară instituite și să asigurăm o organizare eficientă a ședințelor de judecată.

 1. MĂSURI PENTRU DEZINFECŢIA SEDIULUI

Aprozii curţii de apel vor spăla şi dezinfecta cu substanţe specifice pe bază de clor sau alcool toate spaţiile şi clanţele uşilor instanţei, de minim 3 ori pe zi, respectiv la orele 11.00, 14.00 şi 20.00.

Aprozii vor proceda la dezinfectarea şi aerisirea sălilor de şedinţe timp de 15 minute după judecarea cauzelor aferente fiecărui interval orar.

La punctele de acces în sediul instanţei, în sălile de judecată pe masa grefierului de şedinţă, în birourile registratură şi arhivă şi în incinta toaletelor vor fi amplasate recipiente cu dezinfectant pentru mâini.

Toate aceste măsuri și recomandări au ca principal obiectiv reluarea activității de judecată în condiții de maximă siguranță pentru sănătatea și siguranța tuturor participanților la actul de justiție și în nici un caz limitarea accesului la justiție. Ne exprimăm speranța că, prin implementarea cu succes a acestor măsuri, care depinde în mare măsură și de conduita responsabilă a publicului din instanțe, vom reuși să trecem împreună cu bine peste această perioadă. În acest sens, ne menținem recomandările pentru publicul instanței, transmise încă de la începutul pandemiei:

 • Evitarea prezenței la sediul instanței, în cazul în care aceasta nu este absolut necesară și limitarea staționării în incinta Palatului Justiției doar pentru timpul strict necesar îndeplinirii obligațiilor judiciare sau profesionale;
 • Folosirea exclusiv a mijloacelor electronice de comunicare cu instanța, de transmitere a documentelor și de informare disponibile permanent la nivelul instanței:
  • e-mail (ca-albaiulia@just.ro – Registratură; cosmin.muntean@just.ro – Biroul de informare și relații publice) fax (0258810286) telefon (0258810289 – Arhivă, Registratură; 0258819877, 0746100207 Biroul de informare și relații publice)
 • Utilizarea aplicației informatice DOSAR ELECTRONIC pentru informare sau studierea dosarului și limitarea deplasării fizice la Arhiva instanței sau la celelalte compartimente publice;
 • Exprimarea acordului pentru citarea și comunicarea actelor de procedură în format electronic prin intermediul aplicației TDS” (Trimitere Document Securizat) și eliminarea astfel integral a contactului fizic cu documentele de procedură comunicate de instanță prin intermediul serviciilor poștale;
 • Utilizarea exclusivă a telefonului sau adresei de e-mail pentru informare și solicitarea de lămuriri inclusiv, cu privire la măsurile aplicate în această perioadă.

Imagine: Facebook- Curtea de Apel Alba

Dacă aţi fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o ştire, puteţi lua legătura cu noi pe e-mail, pe WhatsApp, pe contul nostru de Facebook sau prin formularul online.

Facebook

Urmăreşte-ne pe YouTube

Fapte şi Vorbe

Social

Ultimele comentarii

Sănătate

Locuri de muncă în Alba Iulia