Connect with us

Actualitate

Curtea de Apel Alba Iulia: Sinteza raportului de bilanţ pe anul 2017

Published

on

curtea-de-apel-alba-iulia

 Curtea de Apel Alba Iulia: Sinteza raportului de bilanţ pe anul 2017

            Luni, 19.02.2018, Curtea de Apel Alba Iulia a prezentat Raportul de activitate pe anul 2017 în cadrul Adunării generale a judecătorilor cu participarea judecătorilor din circumscripţia curţii de apel şi altor invitaţi de la principalele instituţii cu care colaborăm instituţional.
La şedinţa de bilanţ au participat din partea Consiliului Superior al Magistraturii doamna judecător Andrea Annamaria Chiş, doamna judecător Lia Savonea şi doamna judecător Nicoleta Margareta Ţînţ, membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii.
            Sinteza raportului de bilanţ evidenţiază următoarele date:
 
curtea de apel raport alba

 
Ø      Numărul cauzelor nou intrate
 
Din analiza datelor statistice rezultă că pe rolul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia s-au înregistrat în anul 2017 un număr de 126.415 cauze noi, cu 1.007 mai multe decât în anul 2016, când au fost înregistrate 125.408 cauze, ceea ce reprezintă o creştere în procente  de +0,80 % faţă de anul precedent.
Din totalul cauzelor nou intrate, 12.801 s-au înregistrat la Curtea de Apel Alba Iulia, 28.182  la tribunalele din circumscripţia acesteia şi 85.432  la judecătoriile arondate .
 
Numărul cauzelor nou intrate a crescut la Curtea de Apel Alba Iulia, la Tribunalul Alba si Tribunalul Sibiu  precum şi la Judecătoriile Blaj , Hateg, Mediaş şi a scăzut la celelalte instanţe din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Alba Iulia.
Astfel, la Curtea de Apel Alba Iulia,  numărul cauzelor noi a crescut cu 4.584 faţă de anul precedent, în procente de +55,78 %. La tribunale s-au înregistrat cu 204 cauze mai puţine decât în anul 2016, în procente de -0,71%, iar la judecătorii,  numărul cauzelor nou intrate a scăzut  cu 3.373 cauze, în procente de -3,79 % .
Cea mai mare creştere la nivelul tribunalelor s-a înregistrat la Tribunalul Sibiu , unde numărul cauzelor nou intrate în anul 2017 a fost de 9.316, faţă de 7.764 în anul 2016,  creşterea fiind cu 1.552 cauze, iar  în procente de + 19,98 %.
Pe rolul Tribunalului Alba au fost înregistrate 10.422 cauze, faţă de 10.241 în anul 2016, mai mult cu 181 cauze, în procente + 1,76%.
În aceeaşi perioadă de referinţă, la Tribunalul Hunedoara au fost înregistrate  8.444 cauze, faţă de 10.381 în anul 2016, mai puţin  cu 1.937 cauze, în procente -18,65%.
 
Ø      Numărul cauzelor pe rol
Volumul de activitate la nivelul Curţii de Apel Alba şi instanţelor din circumscripţie (care se obţine din însumarea numărului dosarelor nou intrate cu valoarea stocului de dosare rămase de soluţionat din anul anterior), a înregistrat o creştere cu 4.435 cauze faţă de anul 2016 (+2,70%), de la 163.983 în anul 2016, la 168.418 in anul 2017.
Doar pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia s-au aflat 15.144 cauze, din care 12.801 cauze nou intrate şi 2.343 cauze rămase în stoc ( nesoluţionate la 01.01.2017) în creştere cu aproape 50% faţă de anul 2016 când au fost pe rol 10.271 de cauze.
Analizând datele privind evoluţia volumului de activitate raportat la anul anterior la nivelul celor 19 instanţe din circumscripţia teritorială, se constată  o uşoară tendinţa de creştere a volumului de activitate la tribunale, respectiv de scădere la judecătorii a volumului de activitate.
Volumul de activitate al tribunalelor a crescut faţă de anul 2016 cu 1.159 cauze, în procent de  +2,79%, de la 41.419 cauze  la 42.578 cauze. S-a înregistrat o scădere de 1.298 dosare la Tribunalul Hunedoara ,  unde numărul cauzelor pe rol  a scăzut în anul 2017  la 13.362,  faţă de 14.660 în anul 2016,  în procent  de  -8,85 %.
Tribunalul Alba  în anul 2017  a înregistrat un volum de activitate de 15.098 cauze, în creştere  cu 1.238 cauze  faţă de anul 2016,  când numărul dosarelor pe rol a fost de13.860, procentul de creştere fiind de +8,93%.
 Tribunalul Sibiu  a avut  14.118 cauze pe rol în 2017, faţă de 12.899 cauze în anul 2016, mai mult cu 1.219 cauze, în procent de  +9,45%.
În ce priveşte  judecătoriile,  numărul dosarelor pe rol a fost de  110.696 cauze în anul 2017, mai puţin cu 1.597 cauze decât în anul 2016, când au fost 112.293 cauze, rezultând o scădere de 1,42%.
Din cele 16 judecătorii aflate în circumscripţia curţii, volumul de activitate a crescut  în mod diferit la 7 instanţe şi  a scăzut  la 9 dintre acestea.
Ø      Numărul cauzelor soluţionate
 
În anul 2017,  la nivelul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba a crescut numărul cauzelor soluţionate cu 1.684 faţă de anul 2016, fiind soluţionate 125.056  cauze faţă de 123.372  în anul 2016, în procente cu +1,36%.
Numărul cauzelor soluţionate la Curtea de Apel Alba Iulia a crescut  cu 2.507  faţă de anul precedent, în procent de  +31,56 %, de la 7.942 în anul 2016, la 10.449 în anul 2017.
Numărul dosarelor soluţionate la tribunale  a  înregistrat o creştere cu 3.523 faţă de anul 2016, în procente  +12,72%, fiind soluţionate 31.219  cauze faţă de 27.696.
Cea mai mare creştere s-a înregistrat la  Tribunalul Alba , unde numărul cauzelor soluţionate a crescut  în anul 2017, la 11.574, faţă de 9.297 în anul 2016,  cu 2.277 cauze, în procente de + 24,49 %.
Tribunalul Sibiu  a soluţionat  10.316 cauze, faţă de 8.216 în anul 2016, mai mult cu 2100 dosare, în procente +25,55%.
 În ceea ce priveşte Tribunalul Hunedoara, acesta a înregistrat o scădere a dosarelor soluţionate în anul 2017, cu 854 cauze,  de la 10.183 în anul 2016 la 9.329 în anul 2017, procentul de scădere fiind de -8,38%.
Judecătoriile din circumscripţia Curţii de apel au soluţionat  83.388 cauze în anul 2017, mai puţin cu 4.346 decât în anul 2016, când au fost soluţionate 87.734, ceea ce reprezintă o scădere de 4,95%.
Se constată că sunt 3 judecătorii în care numărul dosarelor soluţionate a avut o creştere faţă de anul precedent: Judecătoria Blaj, Cîmpeni şi Mediaş, iar la restul judecătoriilor numărul dosarelor soluţionate a scăzut comparativ cu anul 2016.
 
 curtea de apel alba

 
Ø      Stocul de dosare existent la sfârşitul anului 2017
Stocul de dosare la nivelul instanţelor din raza Curţii de Apel Alba Iulia a  crescut  la sfârşitul anului 2017, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, cu 2.751 cauze, de la 40.611 existente în anul 2016, la 43.362 în anul 2017, în procente de +6,77%.
La Curtea de Apel Alba Iulia,  stocul de dosare la sfârşitul anului 2017 a crescut cu 2.366 cauze faţă de anul precedent, în procente de  +101,58 %,  de la 2.329 cauze la 4.695 (dintre  acestea 2.534 sunt dosare din Secţia de Contencios administrativ si fiscal, care au obiectul Anulare act de control taxe si impozite).
La nivelul celor trei tribunale, stocul de dosare la sfârşitul anului 2017  a scăzut  cu -17,22% faţă de anul precedent, de la 13.723 la 11.359 cauze.
Stocul de dosare la nivelul judecătoriilor  a crescut de asemenea  cu 2.749 dosare faţă de anul precedent,  de la 24.559 cauze  existente  la sfârşitul anului 2016, la 27.308  la finele  anului  2017, în procente de +11,19%.
Din cele 16 judecătorii aflate în circumscripţia curţii, stocul de dosare de la sfârşitul anului 2017, comparativ cu cel de la sfârşitul anului 2016,  a crescut  la 14 dintre  instanţe  şi a scăzut la 2 instanţe( Judecătoria Agnita şi Cîmpeni)
Cea mai mare creştere s-a înregistrat la Judecătoria Brad, unde stocul a crescut într-un procent de +32,76 %, iar cea mai mare scădere s-a înregistrat la Judecătoria Agnita în procent de  –11,72%.
Ø      Volumul de activitate pe materii
Din analiza pe materii a cauzelor nou intrate în anul 2017 centralizat la nivelul instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia se poate observa o tendinţă de creştere a cauzelor în materiile: penal, contencios administrativ şi fiscal, respectiv proprietate intelectuală în timp ce la restul materiilor se constată scăderea cauzelor noi intrate în anul 2017, faţă de anul anterior.
Din numărul total de  126.415 cauze nou intrate la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia:
– 24.085 cauze au fost înregistrate în materie penală, cu 1.693 mai multe decât în anul 2016,  în procent cu +7,56%,
– 53.936 cauze în materie civilă, cu 5.344 mai puţine  decât în anul 2016, în procent cu  -9,01% cauze,
– 8.923 cauze în materia litigii cu profesionişti, cu 235 mai puţin decât în anul 2016, în procent cu  – 2,56%
 – 3.676 cauze în materia litigii de muncă, cu 3.112 mai puţine  decât în anul 2016, în procent cu  -45,84%.
– 1.138 cauze în materia asigurări sociale, cu 54  mai puţine decât în anul 2016, în procent cu  4,53%.
– 8.606 cauze în materia minori şi familie, cu 47 mai puţine decât în anul 2016, în procent cu -0,54%.
– 24.043 cauze în materia contencios administrativ si fiscal, cu 8.489 mai multe decât în anul 2016, în procent cu  +54,57%.
– 2.383 cauze în materia faliment, cu 391 mai puţine decât în anul 2016, în procent cu  -16,40%.
– 16 cauze în materia proprietate intelectuală,  cu 8 mai mult decât în 2016.
În anul 2017, din cele 12.801 cauze nou înregistrate pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia, 6.213, adică aproape jumătate, sunt dosare de recurs având ca obiect Anulare act de control taxe si impozite, care reprezintă cereri de restituire a taxei de poluare. Se constată că numărul lor a crescut mult în anul 2017 faţă de anul 2016, de la 633 cauze la 6.213, ceea ce  reprezintă o creştere  procentuală de  +881,51%. La nivelul secţiei de contencios administrativ şi fiscal ponderea acestui obiect este foarte mare, din totalul de 7.970 dosare nou intrate, 77,95% reprezintă dosarele cu acest obiect.
În acelaşi timp, la nivelul celorlalte trei secţii din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia (secţia penală, secţia I-a civilă şi secţia a II-a civilă) se constată raportat la anul 2015 şi 2016 o tendinţă uşoară de scădere a volumului de activitate.
Deoarece s-a dorit judecarea într-un termen rezonabil a dosarelor de restituire a taxei, în anul 2017, judecătorii din cadrul Secţiilor I civilă şi a II- a civilă au făcut parte din completele de judecată constituite la secţia de contencios administrativ şi fiscal care soluţionează cauzele având ca obiect „anulare taxe şi impozite”.
Astfel, din totalul de dosare intrate 6.213 având ca obiect Anulare act de control taxe şi impozite, un număr de 1.528 dosare au fost repartizate completelor constituite din judecătorii Secţiei I civilă şi un număr de 1.433 dosare au fost repartizate completelor constituite din judecătorii Secţiei a II- a civilă.
Situaţia comparativă a volumului de activitate pe secţii la Curtea de Apel Alba Iulia în perioada 2015-2017.
Secţie
An
Stoc
Intrate
Total
Soluţionate
 
Nesoluţionate
 
Secţia penală
2015
432
2.036
2.468
2.106
362
2016
361
2.278
2.639
2.275
364
2017
368
2.160
2.528
2.157
371
Secţia I civilă
2015
688
2.469
3157
2.546
611
2016
620
2.423
3.043
2.407
636
2017
638
1.831
2.469
1.924
545
Secţia a II-a civilă
2015
267
1.231
1.498
1.212
286
2016
288
1.055
1.343
1.093
250
2017
253
840
1.093
871
222
Secţia de contencios administrativ şi fiscal
2015
1.476
3.479
4.955
4.179
776
2016
785
2.461
3.246
2.167
1.079
2017
1.084
7.970
9.054
5.497
3.557
TOTAL
2015
2.863
9.215
12.078
10.043
2.035
2016
2.054
8217
10.271
7.942
2.329
2017
2.343
12.801
15.144
10.449
4.695
 
La nivelul tribunalelor din circumscripţie, unde funcţionează trei secţii, se constată o creştere generală şi substanţială a numărului de cauze înregistrate în anul 2017 pe rolul secţiei a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal şi o scădere a cauzelor nou intrate la secţia I civilă, faţă de anul anterior. Pe de altă parte, numărul cauzelor în materia penală nou intrate în 2017 este apropiat de cel înregistrat în anul anterior, cu o uşoară creştere la secţia penală din cadrul Tribunalului Sibiu şi scăderi nesemnificative ca procent la secţiile penale ale Tribunalului Alba şi Tribunalului Hunedoara.
Numărul total al cauzelor nou intrate la judecătorii a crescut  în anul 2017 faţă de anul 2016, în materia penală şi a scăzut  în materia civilă. Astfel, în materie civilă, numărul cauzelor nou intrate a scăzut  cu un procent de -7,37% ,  de la 72.509  la 67.162,  iar în materie penală  a crescut  de la 16.296  cauze în anul 2016,  la 18.368 în anul 2017, ceea ce reprezintă o creştere  cu +12,71%.
Ø      Încărcătura pe judecător si pe schema
 
Ca indice statistic, încărcătura pe judecător poate fi examinată fie în forma încărcăturii pe judecător (posturi ocupate), fie ca încărcătură pe post de judecător prevăzut în schema de personal.
Încărcătura pe judecător reflectă numărul de dosare pe care l-a avut de soluţionat un judecător în perioada de referinţă şi se calculează prin raportarea numărului total de dosare la numărul mediu al posturilor ocupate în anul 2017.
Încărcătura pe schemă se determină prin raportarea volumului de activitate la numărul total de posturi prevăzut în statele de funcţii ale instanţelor.
Pentru calcularea indicatorului statistic referitor la încărcătura de cauze/judecător  în cazul curţilor de apel, trebuie  ţinut cont de împrejurarea că aceste instanţe judecă atât în fond, cât şi în apel şi recurs, cu consecinţa multiplicării numărului dosarelor în raport de numărul membrilor completelor de judecată.
Schema posturilor de judecător pentru acest an la Curtea de Apel Alba Iulia  a fost de 49 şi media posturilor de judecător efectiv ocupate pe parcursul anului a fost 39.
Încărcătura la curţile de apel:
Instanţă
Încărcătura pe schema 2017
Încărcătura pe judecător 2017
Încărcătura pe schema 2016
Încărcătura pe judecător 2016
Curtea de Apel ALBA IULIA
759
971
460
536
Curtea de Apel BACAU
615
751
534
684
Curtea de Apel BRASOV
426
486
380
445
Curtea de Apel BUCURESTI
521
608
535
635
Curtea de Apel CLUJ
652
769
474
583
Curtea de Apel CONSTANTA
491
579
453
558
Curtea de Apel CRAIOVA
546
597
405
454
Curtea de Apel GALATI
528
701
427
511
Curtea de Apel IASI
472
565
394
510
Curtea de Apel ORADEA
644
830
538
684
Curtea de Apel PITESTI
603
864
554
789
Curtea de Apel PLOIESTI
539
719
421
529
Curtea de Apel SUCEAVA
614
694
369
433
Curtea de Apel TÂRGU MURES
371
439
331
401
Curtea de Apel TIMISOARA
686
766
551
673
Incărcătura medie
562
672
465
563
 
Curtea de Apel Alba Iulia s-a situat în anul 2017 pe locul 1 din punct de vedere al încărcăturii pe schema cu 759 cauze/judecător faţă de media pe tara care a fost de 562 şi de asemenea tot pe locul 1  la încărcătura pe judecător cu 970 cauze/judecător  faţă de media pe ţara de 672 dosare.
Se constată că încărcătura pe judecător la nivelul Tribunalului Alba si al Tribunalului Hunedoara  a scăzut  în anul 2017 faţă de anul 2016.  La Tribunalul Sibiu  încărcătura pe judecător a  crescut în anul 2017, comparativ cu anul 2016 de la 602 dosare la 656 dosare .
Încărcătura pe schemă în anul 2017 la judecătoriile din raza Curţii de apel a fost mai mare decât media pe ţară, de 870 dosare, la cinci dintre judecătorii (Judecătoriile Brad, Cîmpeni, Hunedoara, Petroşani şi Sebeş), iar încărcătura pe judecător  în anul 2017 a fost mai mare decât media pe ţară,  de 1.119 dosare, la şapte dintre judecătorii (Judecătoriile Brad, Cîmpeni, Hunedoara, Petroşani, Orăştie, Haţeg şi Sebeş).
 
Ø      Analiza activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de eficienţă
 
Anul 2017 a fost al treilea an în care s-a evaluat activitatea instanţelor şi prin aplicarea  indicatorilor de eficienţă ai activităţii instanţelor, aprobaţi prin Hotărârea nr.1305/9.12.2014 a Consiliului Superior al Magistraturi. Analiza efectuată în baza acestor indicatori constituie un instrument util pentru managementul instanţelor, în scopul stabilirii mijloacelor de îmbunătăţire a activităţii şi de creştere a gradului de eficienţă.
Indicatorii sunt: rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate, stocul de dosare, ponderea dosarelor închise într-un an, durata medie de soluţionare, pe materii sau pe obiecte la nivelul fiecărei instanţe şi la nivel naţional şi redactările peste termenul legal.
            Pentru fiecare indicator sunt stabilite 4 grade de eficienţă: foarte eficient, eficient, satisfăcător sau ineficient.
            Analiza centralizata a indicatorilor de eficienţă relevă încadrarea Curţii de Apel Alba Iulia pentru activitatea din 2017 la gradul eficient.
În urma întocmirii acestei analize, se constata că, dincolo de unele excepţii relevate la analiza fiecărui indicator, activitatea instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia şi rezultatele obţinute de acestea în anul 2017 sunt pozitive, iar conducerea acestora a identificat în mare parte elementele care impun luarea unor măsuri adecvate pentru corectarea deficienţelor constatate.
Este de subliniat faptul că, în urma centralizării indicatorilor de eficienţă, în circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia nu este nici o instanţă încadrată la gradul satisfăcător sau ineficient. Mai mult, se observă că din cele 20 de instanţe, majoritatea (14 instanţe) sunt încadrate la gradul eficient în timp ce Tribunalul Sibiu, Tribunalul Alba şi un număr de 5 judecătorii s-au încadrat în gradul de eficienţă maxim, foarte eficient, respectiv Judecătoria Avrig, Judecătoria Blaj, Judecătoria Hunedoara, Judecătoria Mediaş  şi Judecătoria Sălişte.
 
Ø      Resursele umane
La fel ca şi în anii precedenţi, pe parcursul anului 2017, la Curtea de Apel Alba Iulia şi la instanţele din circumscripţia acesteia a existat o fluctuaţie de personal relativ mare, generată în principal de pensionarea unor judecători şi grefieri, dar şi de soluţiile adoptate de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în materia transferurilor şi de împrejurarea că judecătorii stagiari, după promovarea examenului de capacitate, au optat pentru numirea la alte instanţe.
La data de 31 decembrie 2017, statul de funcţii şi personal al Curţii de Apel Alba Iulia şi al instanţelor din raza sa teritorială prevedea un număr total de 938 de posturi, din care 886 ocupate, iar 52 vacante, cuprinzând următoarele categorii de personal: judecători: 290 posturi permanente din care 248 ocupate şi vacante 42; personal auxiliar de specialitate şi conex: 567 posturi permanente din care, 560 ocupate sau în procedura de ocupare şi 7 vacante; asistenţi judiciari: 12 posturi permanente; din care 12 ocupate; funcţionari publici: 41 posturi permanente, ocupate 40 şi 1 vacant; personal contractual: 28 posturi permanente, ocupate 26 şi 2 vacante.
Spre deosebire de anul precedent, numărul posturilor vacante existente la sfârşitul anului a fost mai mare cu 9, iar în ceea ce priveşte posturile de judecător, la data de 31 decembrie existau cu 11 posturi vacante mai mult decât în anul 2016.
Deşi la sfârşitul anului 2016 schemele de personal au fost suplimentate cu posturi de judecători la Curtea de Apel Alba Iulia, Tribunalul Sibiu şi Tribunalul Hunedoara, precum şi la judecătoriile care aveau în schemă mai puţin de 4 judecători, în anul 2017 doar o parte din acestea au fost ocupate, motivat şi de faptul că examenul de promovare în funcţii de execuţie a fost organizat abia în luna noiembrie.
Instanţele la care posturile de judecător erau ocupate toate la sfârşitul anului sunt Tribunalul Alba, Judecătoria Alba Iulia, Judecătoria Agnita, Judecătoria Avrig, Judecătoria Blaj, Judecătoria Brad şi Judecătoria Sălişte. Pe de altă parte, la instanţele cu volum mare de activitate au existat în continuare posturi vacante de judecător ( Judecătoria Sibiu, Judecătoria Petroşani, Judecătoria Deva, Tribunalul Sibiu şi Tribunalul Hunedoara).
În ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate, se remarcă faptul că la sfârşitul anului existau doar 7 posturi vacante din totalul de 567.
Instanţele din circumscripţia Curţii de apel s-au confruntat de asemenea cu problema vacantării temporare a posturilor ca urmare a acordării de concedii medicale sau pentru îngrijirea copilului, care se prelungesc pentru perioade de ani de zile. Şi în anul 2017 conducerea Curţii de Apel Alba Iulia, în virtutea atribuţiilor conferite de Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi de Regulamentul de ordine interioară al instanţelor, a urmărit în mod permanent ocuparea posturilor vacante şi echilibrarea volumului de activitate, atât la nivelul Curţii, cât şi la nivelul instanţelor din circumscripţia acesteia, a răspuns cu promptitudine solicitărilor formulate de instanţe şi împreună cu conducerile acestora a stabilit măsurile ce urmau a fi dispuse pentru desfăşurarea activităţii la parametrii normali, în special prin delegarea unor judecători şi grefieri de la instanţele mai puţin aglomerate la cele cu volum de activitate ridicat şi cu schemă incompletă.
Ø      Situaţia infrastructurii în anul 2017
 
Palatul de Justiţie din Alba Iulia, clădire monument istoric situată pe str. I. C. Brătianu nr.1 din Alba Iulia este în administrarea Ministerului Justiţiei şi este destinat doar parţial desfăşurării activităţii judiciare realizate de Curtea de Apel Alba Iulia, în aceeaşi clădire funcţionând şi Prefectura judeţului Alba şi Consiliul Judeţean Alba. După mutarea celorlalte instituţii din acest imobil, se preconizează desfăşurarea tuturor activităţilor cu publicul la parter, unde accesul este mult mai facil şi astfel, ar exista condiţii corespunzătoare atât pentru judecători şi personalul instanţei, cât şi pentru justiţiabili şi ceilalţi participanţi la actul de justiţie.
Practic, în prezent, Curtea de Apel Alba Iulia dispune de următoarele spaţii: etajul II al clădirii integral; la etajul I, 4 birouri şi o cameră de consiliu; la parter, 5 birouri, o sală de judecată şi un spaţiu pentru arhivă; la subsol, 4 încăperi amenajate pentru arhive şi 2 încăperi pentru arestaţi.
În mod evident, sediul actual nu asigură condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii, nici din perspectiva alocării spaţiului, dar nici din cea a stării şi amenajărilor acestuia. Beneficiind de doar 4 săli de judecată în condiţiile în care activitatea este organizată în 4 secţii, iar în materie penală cauzele urgente sunt repartizate în fiecare zi, spaţiul alocat este insuficient în raport de volumul de activitate şi de numărul de completuri de judecată constituite, care ajung să fie planificate în aceeaşi zi în 2-3 timpi, consecinţa fiind cea a finalizării şedinţelor de judecată cu mult peste programul zilnic obişnuit şi generarea unor nemulţumiri atât în rândul justiţiabililor şi avocaţilor, dar în egală măsură în rândul personalului instanţei.
Pe de altă parte, publicul beneficiază parţial de spaţii de aşteptare moderne, iar sălile de şedinţă, deşi doar 4 la număr, din care una este foarte mică în suprafaţă de aproximativ 45 mp, sunt dotate cu echipamente de înregistrare a dezbaterilor, cu echipamentele necesare audierii în condiţii de siguranţă a martorilor cu identitate protejată şi a investigatorilor sub acoperire pentru materia penală sau necesare efectuării audierilor prin videoconferinţe, la solicitarea altor state, conform dispoziţiilor art. 178 din Legea nr.302/2004.
În cursul anului 2018, pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii instanţei, s-au previzionat şi iniţiat demersurile pentru următoarele lucrări necesare a se executa la clădirea Curţii de Apel Alba Iulia:
a. Dotarea cu un ascensor pentru persoane şi pentru transportul dosarelor, corespunzător desfăşurării activităţii instanţei la diferite niveluri ale clădirii, costul estimativ fiind de 190.000 lei.
b. Dotarea cu un elevator pentru persoane cu handicap, conform art. 62 din „Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap” şi procesul verbal de control nr. 176/01.11.2017 a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba. Cost estimativ 18.000 lei.
c. Reparaţie la şarpanta din lemn a clădirii Curţii de Apel Alba Iulia pe zona săli de şedinţe 213, conform proiect 411/2016, valoare estimata 150.000 lei
d. Reparaţii finisaje la faţada clădirii de pe accesul principal şi la streaşina clădirii de pe faţadele clădirii Curţii de Apel Alba Iulia. În conformitate cu art. 3, litera b) aceste lucrări se vor realiza cu autorizaţie de construire, eliberată pe baza unui proiect elaborat de către un proiectant atestat pe monumente.
În ceea ce priveşte starea sediilor instanţelor din raza Curţii de Apel Alba Iulia, dintr-un număr de 17 de imobile, 6 sedii sunt într-o stare tehnică foarte bună şi nu necesită lucrări imediate, respectiv cele în care funcţionează Judecătoria Blaj, Judecătoria Câmpeni, Judecătoria Sălişte, Judecătoria Mediaş, Judecătoria Hunedoara şi Judecătoria Avrig.
Alte sedii de instanţe sunt însă într-o stare tehnică dificilă, cu mari deficienţe de funcţionare la parametrii tehnico-fizici adecvaţi, respectiv Tribunalul Alba, Judecătoria Alba Iulia, Tribunalul Hunedoara, Judecătoria Deva şi Judecătoria Petroşani.
În concluzie, sub aspectul fondului imobiliar existent, se poate aprecia că atât Curtea de Apel Alba Iulia, cât şi instanţele aflate în circumscripţia acesteia se confruntă cu probleme majore în ceea ce priveşte sediile în care îşi desfăşoară activitatea, impunându-se adoptarea unor soluţii eficiente pe termen mediu şi lung pentru asigurarea unor condiţii optime de funcţionare.
 
Ø      Concluzii
 
Înfăptuirea justiţiei este un factor esenţial în stabilitatea, prosperitatea şi însăşi existenţa unui stat democratic modern. Pe fondul aşteptărilor pe care societatea românească le are faţă de justiţie, anul 2017 a fost marcat de ample dezbateri intens mediatizate cu privire la instituţiile şi funcţionarea sistemului judiciar.
În acest context extrem de sensibil, îndeplinirea cu profesionalism şi responsabilitate a atribuţiilor specifice, asigurarea transparenţei dar şi atitudinea proactivă faţă de nevoile reale ale justiţiabililor au reprezentat elemente definitorii pentru activitatea întregului corp profesional din cadrul instanţelor judecătoreşti aflate în circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia şi constituie premisele creşterii durabile a calităţii actului de justiţie în beneficiul imediat al cetăţeanului român, urmată de o îmbunătăţire reală a imaginii sistemului judiciar.
Dinamica şi impredictibilitatea legislativă, creşterea numărului de dosare noi, diversificarea şi sporirea complexităţii unor cauze, necesitatea adaptării rapide a schemelor de personal, realizarea unei practici unitare sunt doar câteva dintre provocările care au marcat activitatea instanţelor în anul 2017.
Cifrele, indicatorii şi celelalte date statistice cuprinse în Raportul de activitate pe anul anterior confirmă că personalul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia s-a ridicat la nivelul aşteptărilor şi exigenţelor specifice perioadei pe care o parcurgem în prezent. În acelaşi timp, reprezintă indicii concludente cu privire la aspectele din activitatea noastră care trebuie îmbunătăţite pentru a determina o creştere constantă a calităţii şi imaginii justiţiei.
În continuare ne propunem un management al resurselor umane adaptat nevoilor concrete ale activităţii judiciare şi vom continua eforturile de dezvoltare a infrastructurii şi a capacităţii instituţionale ale Curţii de apel şi ale instanţelor din circumscripţie.
Dorim să evidenţiem în mod special buna colaborare pe care am avut-o cu Ministerul Justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii şi apreciem în mod deosebit sprijinul indispensabil pe care aceste instituţii ni l-au acordat pentru ca să ne putem desfăşura activitatea în bune condiţii. Ne exprimăm dorinţa ca acest sprijin să continue şi în perioada următoare pentru realizarea obiectivelor propuse.
Cooperarea interinstituţională cu toate autorităţile pe care le-am menţionat va reprezenta pentru noi şi în viitor o prioritate în vederea realizării dezideratului comun şi general al apărării ordinii de drept.

Facebook

Urmăreşte-ne pe YouTube

trifu imobiliare

Fapte şi Vorbe

Social

Ultimele comentarii

Sănătate

Locuri de muncă în Alba Iulia