spalarea-picioarelor-bisericaActualitate Eveniment 

MESAJUL PROFUND DIN JOIA MARE, SMERENIA!

MESAJUL PROFUND DIN JOIA MARE, SMERENIA!

Joia Mare, la Romano-Catolici joia-mare-catolici Luca 11:37. Pe cînd vorbea Isus, un Fariseu L-a rugat să prînzească la el. El în intrat şi a şezut la masă. În Evanghelia după Matei 26:6-12 și Evanghelia după Marcu 14:3-9 este descrisă aceeași istorie în care Maria I-a uns picioarele Domnului Isus Hristos în timp ce El era în casa lui Simon, leprosul. In casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de El o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump, și, pe când sta El la masă, ea a turnat mirul pe capul Lui. Ucenicilor le-a fost necaz, când au văzut lucrul acesta și au zis: ”Ce rost are risipa aceasta?” Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump, și banii să se dea săracilor. Când a auzit Isus, le-a zis: “De ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de Mine. Pentru că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul Meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii Mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”
romano-catolici-alba-iulia
Oierii din Loman – Gheorghe si Miron Stanuş, la Suflet de român

Related posts

Lasă un răspuns