Connect with us

Protecţia datelor

Acest site aparține SC CETATEA ALBA CAROLINA SRL, cu sediul social în municipiul Alba Iulia, Str.Mihai Viteazul nr.31/21, jud. Alba, CUI 31842220, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J01/9874/2015 și este utilizat pentru promovarea serviciilor media ale societatii.

În baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016, vă informăm că prin intermediul site-ului, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv numărul de identificare(adresă de protocol de internet -IP) al terminalului de pe care îl accesați și utilizăm doar cookie-uri absolut necesare pentru funcționarea și protecția acestuia împotriva unor acțiuni ilegale.

În cazul în care utilizați opțiunea de a transmite un mesaj din secțiunea „Contact”, prelucrăm datele dumneavoastră introduse în spațiile special destinate respectiv numele, prenumele și adresa de e-mail.

Dacă ați ales să contactați telefonic sau prin e-mail un reprezentant al societății noastre utilizând datele de contact publicate pe site, în funcție de opțiunile dumneavoastră, vor fi colectate date cu caracter personal necesare asigurării relaționării în vederea furnizării serviciilor specifice domeniului nostru de activitate.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este:

  • interesul legitim al societății (art. 6 alineatul (1) litera f din GDPR) în cazulnumerelor de identificare ale terminalelor de pe care este accesat site-ul(IP) și a cookie-urilor, respectiv protejarea site-ului împotriva unor acțiuni ilicite care ar putea afecta negativ funcționarea acestuia;
  • pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea contractului de asigurare a serviciilor de cazare (art. 6 alineatul (1) litera b din GDPR) în cazul numelui, prenumelui și adresei de email introduse la secțiunea „Contact” .

Precizăm că societatea noastră nu utilizează cookie-uri de analiză, statistice sau de marketing proprii sau ale unor terțe părți și nu are nici o legătură cu identificatorii unici și cookie-urile utilizate de furnizorii aplicațiilor utilizate pentru navigarea pe internet. Pentru informații suplimentare legate de aceste aspecte puteți accesa www.policies.google.com, www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.com/ro/ sau www.wikipedia.org/wiki/Cookie.

Adresa de protocol de internet -IP și cookie-urile vor fi păstrate o perioadă limitată de timp, iar datele cu caracter personal colectate în secțiunea „Contact” vor fi stocate pentru o perioadă de maxim un an din momentul colectării.

Precizăm că prin acest site nu sunt prelucrate datele cu caracter personal comunicate de dumneavoastră pentru rezervări prin alți operatori de date cu caracter personal.

În cazul în care beneficiați de serviciile de cazare furnizate de societatea noastră, prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza în alte scopuri și temeiuri juridice, sens în care veți fi informat cu ocazia prezentării la sediul societatii.

Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt doar societățile comerciale care asigură serviciile de web design și găzduire site și că nu intenționăm transferarea acestor date către societăți de marketing si publicitate.

Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea sau opoziția prelucrării, portabilitatea acestor date, dreptul de a nu face obiectul unei decizii pe baza unei prelucrări automate, conform legii și în măsura în care există posibilități tehnice de identificare a persoanelor vizate, precum și dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere www.dataprotection.ro, când considerați că drepturile dvs. au fost nerespectate.

Puteți gestiona cookie-urile din setările browser-ului dvs. de internet care vă poate înștiința când primiți un cookie nou, șterge cookie-uri individuale sau șterge toate cookie-urile.

Vă informăm că la nivelul subscrisei datele personale nu fac obiectul unui proces decizional automat, incluzând crearea de profiluri și că nu intenționăm să transferăm aceste date către o țară terță din afara UE sau organizație internațională.

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat, precum și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi contactat Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal, prin pagina de contact sau poate fi adresată o cerere scrisă la adresa societății din municipiul Alba Iulia, Str.Mihai Viteazul nr.31/21.

ACTUALITATE

Facebook

Urmăreşte-ne pe YouTube

Fapte şi Vorbe

Social

Ultimele comentarii

Sănătate

Locuri de muncă în Alba Iulia