Connect with us

Actualitate

Se caută IT-ist la Curtea de Apel. Salariu cu peste 5 cifre

Published

on

job-it-curtea-de-apel-alba

ANUNT: Biroul de Informare şi Relaţii Publice – CURTEA DE APEL ALBA IULIA

Str. I.C.Brătianu, nr.1, Alba Iulia, jud.Alba, cod postal 510118

Tel. 0258-810289, Mobil 0746100207, Fax. 0258-810286

e-mail: [email protected]; site: www.curteadeapelalbaiulia.ro

Nr.3/23.01.2020

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Alba Iulia este abilitat să vă remită următorul:

COMUNICAT DE PRESĂ

-Anunț pentru ocuparea unui post vacant de specialist IT la Curtea de Apel Alba Iulia-

pe care vă rugăm să-l daţi publicităţii, pentru o cât mai exactă informare a opiniei publice:

Curtea de Apel Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. I. C. Brătianu, nr.1, organizează, începând cu data de 07.03.2020, concursul pentru ocuparea unui post vacant de specialist IT la Curtea de Apel Alba Iulia.

Data de desfăşurare a primei probe a concursului este 07.03.2020 la sediul Curţii de Apel Alba Iulia.

Concursul se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184/2007.

Vezi şi De ce Adunarea generală a judecătorilor suspendă cauzele aflate pe rolul instanţei

La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de specialişti IT se poate înscrie persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

    a) are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;

    b) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;

    c) cunoaşte limba română;

    d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcţiei;

    e) are studii superioare de specialitate în domeniul informatic, automatic, cibernetic, matematic, electronic sau electrotehnic.

Condiţia prevăzută la lit. e) se consideră îndeplinită şi de către absolvenţii de studii superioare în domeniul tehnic sau economic care au urmat în timpul studiilor universitare sau postuniversitare cursuri de informatică, cu avizul Direcţiei de exploatare a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei sau al compartimentului informatic din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, după caz.

Vezi şi 3 motive. De ce Pleşa nu este o alternativă la Primaria Alba Iulia

Cererile de înscriere la concurs se depun cu cel puţin 15 zile înainte de data acestuia la sediul Curţii de Apel Alba Iulia.

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte: copii de pe certificatul de naştere şi, după caz, certificatul de căsătorie, copii de pe actul de identitate şi diploma de licenţă, certificatul de cazier judiciar, certificatul de cazier fiscal şi chitanţa de plată a taxei de înscriere. În cazul prevăzut la art. 2 alin. (2), candidaţii anexează la cererea de înscriere şi acte doveditoare din care să rezulte că au urmat în timpul studiilor universitare sau postuniversitare cursuri de informatică.

Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice în domeniul informatic şi a unei probe practice.

Taxa de înscriere este de 150 lei şi se va plăti la casieria Curţii de Apel Alba Iulia, camera 123.

Candidaţii ce doresc să plătească taxa de înscriere în alt mod decât la casieria Curţii de Apel Alba Iulia, o pot face direct în contul Curţii de Apel Alba Iulia, cu respectarea următoarelor menţiuni:

numărul contului: RO56TREZ00220E330500XXXX.

beneficiar: Curtea de Apel Alba Iulia.

cod unic de identificare(CUI): 17683900.

dovada plăţii se ataşează în original la dosar şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele date: numele şi prenumele candidatului şi destinaţia sumei-concurs specialist IT 07.03.2020.

Tematica pentru concurs:

Sunt necesare cunoştinţe avansate de:

  • configurare şi administrare reţele LAN bazate pe sisteme de operare Microsoft Windows Server 2008 şi Microsoft Windows Server 2012;
  • instalare, configurare, administrare sisteme de operare Windows 7, Windows 8 şi Windows 10;
  • instalare şi utilizare a produselor pachetului Microsoft Office 2010 şi Microsoft Office 2013 – Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook;
  • instalare şi administrare Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2012; lucrul cu baze de date.

Bibliografie:

1. MOC 20410 Installing and Configuring Windows Server 2012

2. MOC 20411 Administering Windows Server 2012

3. MOC 20462 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases

4. MOC 6292: Installing and Configuring Windows® 7 Client

5. MOC 20687: Configuring Windows® 8.1

6. Microsoft Office Specialist (MOS): 420 (Excel 2013), 422 (PowerPoint 2013), 423 (Outlook 2013), 425 (Word 2013 Expert Part One), 426 (Word 2013 Expert Part 2)

Anunțul și alte informații utile au fost publicate la secțiunea Concursuri de pe Portalul Curţii de Apel Alba Iulia, disponibil pe Portalul Instanțelor de Judecată http://portal.just.ro/. Pentru alte informații suplimentare persoanele interesate se pot adresa Biroului de informare și relații publice din cadrul Curții de Apel Alba Iulia, date de contact telefon fix 0258-810289, mobil 0746100207, fax. 0258-810286 sau e-mail [email protected].

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Dacă aţi fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o ştire, puteţi lua legătura cu noi pe e-mail, pe WhatsApp, pe contul nostru de Facebook sau prin formularul online.

Facebook

Urmăreşte-ne pe YouTube

Fapte şi Vorbe

Social

Ultimele comentarii

Sănătate

Locuri de muncă în Alba Iulia