Connect with us

Actualitate

ISU Alba face angajări

Published

on

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba organizează concurs/examen, în scopul încadrării funcţiilor aferente unui număr de 2 posturi de subofiţer, conform prevederilor art.6 alin.(1) lit.f) din OMAI nr.665/2008, prin recrutarea candidaţilor din sursă externă, astfel:

 

Numărul

de posturi

Funcţia aferentă postului / posturilor Structura / subunitatea
1 Conducător auto (autospeciale) Garda nr.2 de Intervenţie SEBEŞ – Detaşamentul de Pompieri Alba Iulia
1 Subofiţer operativ principal Garda nr.2 de Intervenţie BLAJ – Detaşamentul de Pompieri Aiud

 

Cerinţele specifice ale posturilor sunt:

 1. a) conducător auto (autospeciale)
 • pregătirea de bază necesară: studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;
 • pregătire de specialitate: permis valid de conducere categoriile B şi C.
 1. b) subofiţer operativ principal

– pregătirea de bază necesară: studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii şi criterii specifice:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a examinării medicale, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 • să fie apţi din punct de vedere fizic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne / comisiile de concurs, ca urmare a verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor / tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, şi, respectiv, verificării aptitudinilor fizice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 • să fie apţi din punct de vedere psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data depunerii cererii de înscriere;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul 2016;
 • să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să nu fi fost trecuţi în rezervă în condiţiile art.85 alin.(1) lit.d), i), j), k) şi ale art.87 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare ori din motive imputabile lor;
 • să nu fi încetat raporturile de serviciu în condiţiile art.69 alin.(1) lit.c), h), i) şi k) din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare ori din motive imputabile lor;
 • să nu dobândească, prin încadrare, grade militare mai mici decât cele avute în activitate sau în rezervă.

Concursul se va desfăşura în perioada 08.01.2016-15.01.2016 şi va consta în susţinerea următoarelor probe:

 1. PROBA 1 – evaluarea performanţei fizice, în data de 01.2016, începând cu ora 08,00, la sediul Detaşamentului de Pompieri Alba Iulia, situat în Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr.10;
 2. PROBA 2 – test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în data de 01.2016, începând cu ora 08.00, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba, situat în Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr.10.
 3. PROBA 3 – interviu structurat pe subiecte profesionale, în data de 01.2016, începând cu ora 08.00, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba, situat în Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr.10.

Facebook

Urmăreşte-ne pe YouTube

Fapte şi Vorbe

Social

Ultimele comentarii

Sănătate

Locuri de muncă în Alba Iulia