Connect with us

Actualitate

Măsuri pentru susținerea fermierilor români și stoparea înstrăinării terenurilor

Published

on

Ioan Dîrzu (PSD Alba): Măsuri pentru susținerea fermierilor români și stoparea înstrăinării terenurilor


Deputatul PSD de Alba Ioan Dîrzu a iniţiat un proiect legislativ prin care proprietarii de terenuri agricole sunt obligaţi să le folosească strict în scop agricol, fie în regim de exploatare directă, fie prin încheierea contractelor de arendare.

„În data de 25 octombrie am inițiat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

Propunerea legislativă reglementează obligativitatea utilizării stricte a terenurilor agricole în scop agricol, de către proprietarii acestor terenuri, fie în regim de exploatare directă, fie prin încheierea contractelor de arendare.

În primul rând, dorim să reglementăm o ordine de precădere pentru exercitarea dreptului de preempțiune.

În al doilea rând, propunem stabilirea unor condiții cumulative pentru cumpărătorii persoane fizice. Astfel, am instituit condiția deținerii de către cumpărător a unei reședințe/ domiciliu pe raza UAT-ului unde se află terenul supus vânzări. De asemenea, cumpărătorii trebuie să desfășoare activități agricole pe raza UAT-ului unde se află terenul supus vânzării, cu minimum 5 ani înaintea publicării anunțului.

În al treilea rând, propunem stabilirea unor condiții cumulative și pentru cumpărători persoane juridice. Și aici se impune condiția ca sediul social să fie pe raza UAT-ului unde se află terenul supus vânzării și instituim condiția ca persoana juridică să poată fi eligibilă numai dacă desfășoară activități agricole pe raza UAT-ului unde se află terenul supus vânzării cu minimum 5 ani înaintea publicării anunțului. Nu în ultimul rând, cumpărătorul trebuie să dovedească că veniturile obținute din activitățile agricole reprezintă minimum 75% din totalul veniturilor din ultimii 3 ani;

Întabluări alandala pe Fonduri Europene în Comuna Horea

În plan secundar vizăm următoarele aspecte:

Stabilirea unui termen pentru revânzarea terenurilor agricole.

În cazul vânzărilor succesive, se stabilește posibilitatea cumpărării terenurilor numai de către statul român, prin Agenția Domeniului Statului.

Terenurile agricole nu vor putea face obiectul contractelor de împrumut încheiate între persoane fizice și juridice, cu excepția contractelor de credit încheiate cu instituțiile de credit și/ sau instituțiile financiare nebancare.

Reglementările vor avea un impact pozitiv asupra stabilirii condițiilor necesare pentru stimularea tinerilor agricultori, prin exercitarea dreptului de preempțiune. De asemenea, propunerea sprijină producătorul agricol în scopul înființării, rentabilizării și extinderii exploatării agricole. Totodată, urmărim să asigurăm șanse egale pentru fermieri de a avea acces la achiziționarea unor terenuri la un preț corect. Nu în ultimul rând, un principiu fundamental care guvernează această propunere este asigurarea dezvoltării durabile în agricultură.

Propunerea legislativă vine și în sprijinul submăsurii 6.1 a PNDR „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, care are ca scop instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi /manageri ai unei exploataţii agricole și încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

Prin intermediul tuturor acestor rezultate preconizate putem afirma că Legea 17/2014 și prezenta propunere legislativă, coroborate cu măsura 6.1, ajută la îndeplinirea programului de guvernare în domeniul agriculturii.

În concluzie, ținând cont de conținutul și scopul dorit de inițiatori, fac apel către dumneavoastră de a promova, susține și vota prezenta propunere legislativă, o propunere care își dorește să-i motiveze pe agricultori, inclusiv pe tineri, să dezvolte propria afacere în agricultura românească”

Expoziţie de ovine la Văleni

Facebook

Urmăreşte-ne pe YouTube

Fapte şi Vorbe

Social

Ultimele comentarii

Sănătate